DOKUMENTI

Poslovnik o radu Skupštine i drugih tijela upravljanja Športske zajednice grada Bjelovara

Pravilnik o izboru najboljeg športaša, športašice i športske ekipe zajednice

Pravilnik o javnim priznanjima koja dodjeljuje Športska zajednica grada Bjelovara