O NAMA

Športska zajednica Grada Bjelovara osnovana je u siječnju 1998. godine i pravni je slijednik Saveza sportova općine Bjelovar. Upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske, u Registar športskih djelatnosti pri Uredu državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije i u Registar neprofitnih organizacija. Sjedište Zajednice je u Bjelovaru, Ivana Gundulića 10.

Športska zajednica Grada Bjelovara je zajednica u koju se dragovoljno učlanjuju sve pravne osobe iz sustava sporta i druge pravne osobe čija je djelatnost značajna za sport i u svezi sa sportom, a radi ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba u domeni sporta na području Grada Bjelovara.

Cilj djelovanja Zajednice je unapređivanje i promicanje športa među građanima, posebice među djecom i mladeži, te promicanje odgojnih funkcija sporta, što se ostvaruje utvrđivanjem opće politike sporta u Gradu. Sredstva za financiranje djelatnosti Zajednica ostvaruje iz proračuna Grada. Statut je donesen u srpnju 1999., a usklađen s novim zakonskim propisima 2020. godine. Osim statuta doneseni su sljedeći opći akti: Poslovnik o radu Skupštine i drugih tijela upravljanja Športske zajednice Grada Bjelovara, Kriteriji za vrednovanje i financiranje sportskih udruga Športske zajednice Grada Bjelovara, Pravilnik o izboru predstavnika udruga u skupštini Športske zajednice Grada Bjelovara, te Stegovni pravilnik.